ศูนย์ผลิตและจำหน่าย จุลินทรีย์ SMT

ปรับค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง BOD TDS TKN SS ฯลฯ

ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็น สลายไขมัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หน้าแรก | จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร | บริหารจัดการ | ลดค่าบีโอดี | ติดต่อ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 17:00 น. โทร. 099-450-2345, 082-747-4210

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT

ลดค่าบีโอดี บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น สลายไขมัน

ปรับค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง BOD, COD, TDS, TKN, SS ฯลฯ

ปัญหาบีโอดี

สาเหตุมาจากบ่อบำบัดน้ำเสีย เช่น บ่อเกรอะ บ่อไขมัน
ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล
ทำให้บ่อบำบัดน้ำเสีย มีกลิ่นเหม็น, ค่าน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน

ปัญหาค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานจะหมดไป หากใช้จุลินทรีย์ SMT

ปรับค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง BOD TDS TKN SS ฯลฯ
ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็น

โดยมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศในการทำงาน
สามารถบำบัดน้ำเสียโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุในน้ำเสียให้สะอาดได้ดี

นอกจากนี้จะมีแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
และแบคทีเรียหมักที่มีประสิทธิภาพอาศัยอยู่ด้วยกัน

ในขั้นแรกอินทรีย์วัตถุจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียหมักและละลายไปกับน้ำ
ซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำจะย่อยอินทรีย์วัตถุให้หมดไป
พร้อมกับผลิตแอนติออกซิเดนท์ขึ้นจำนวนมาก
จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เปลี่ยนของเสียเป็นของดี

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์


ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ ศรีนครินทร์
รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ,Notebook ทุกอาการเสีย


ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศรีนครินทร์
สอน Word, Excel, PowerPoint พื้นฐาน (สอนตัวต่อตัว)

หน้าแรก | จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร | บริหารจัดการ | ลดค่าบีโอดี | ติดต่อ

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี

ปรับค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง BOD TDS TKN SS ฯลฯ


Mobile : 099-450-2345, 082-747-4210
98/250 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights) www.webkcom.com
เนื้อหา รูปภาพ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ เป็นผลงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ
การกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย